Radovljica, 21.oktober 2016 – Družba ZEOS, d.o.o. v okviru projekta LIFE Gospodarjenje z e-odpadki v Sloveniji namešča ulične zbiralnike za manjše elektronske odpadke-odpadke in odpadne baterije pod sloganom E-cikliraj. Postavljenih je že 200 zbiralnikov, do konca leta 2017 pa jih bo že 400. Na zbirnem centru v Radovljici so nove ulične zbiralnike že predali občinam Radovljica, Bled, Gorje, Škofja Loka, Železniki in Gorenja vas – Poljane. Predstavniki občin in njihovih komunalnih podjetij so jih prejeli s podpisom listin o pristopu k projektu Gospodarjenje z e-odpadki. Občina Radovljica je prejela pet zabojnikov, ki bodo nameščeni v Radovljici, Lescah, Begunjah, Podnartu in Kamni Gorici. Projekt Gospodarjenje z e-odpadki je namenjen ozaveščanju in nagovarja potrošnike, naj skrbno ravnajo z e-odpadki in odpadnimi baterijami preko občanom dostopne mreže zbiranja tovrstnih odpadkov. Gre za petletni projekt, ki ga je družba ZEOS začela izvajati v letu 2016, sofinancirata ga Evropska komisija ter Ministrstvo za okolje in prostor.