Radovljica, 30.avgust 2016 – Konec avgusta je bil zaključen projekt celovite obnove OŠ F. S. Finžgarja Lesce, ki jo bo to šolsko leto obiskovalo 387 učencev. V letih 2014 in 2015 je bila izvedena energetska obnova stavbe s toplotno izolacijo fasade in strehe ter z zamenjavo stavbnega pohištva, to poletje pa zamenjana še dotrajana strešna kritina. Skupna vrednost izvedenih del znaša približno 920 tisoč evrov. Pri tem je občina pretežni del sredstev za energetsko sanacijo pridobila iz Kohezijskega sklada.

Vir in foto: Občina Radovljica