Radovljica, 27. marec 2017 – Občina Radovljica je marca uredila novo sprehajalno pot, ki vodi ob ograji golf igrišča od Lesc proti Žirovnici. Pred tem je pot potekala po zemljiščih v lasti podjetja Eligo Bled, ki je lastnik golf igrišča. V lanskem letu je lastnik igrišče ogradil, tako da pot ni bila več prehodna. Občina je letos z Eligom Bled sklenila dogovor za menjavo zemljišč in s tem pridobila prostor za novo pot v dolžini 600 metrov vzdolž železniške proge, Eligo Bled pa je ograjo ustrezno prestavil.