Radovljica/Lesce, 1.september 2016 – V OŠ A. T. Linharta Radovljica so ob začetku novega šolskega leta predstavili novo nameščeno invalidsko ploščad. Za dostop do prvega nadstropja stavbe jo bodo lahko uporabljali tako gibalno ovirani učenci kot drugi obiskovalci osnovne šole. Občina Radovljica je za namestitev ploščadi zagotovila približno 24 tisoč evrov. Konec avgusta pa je bil zaključen tudi projekt celovite obnove OŠ F. S. Finžgarja Lesce, ki jo bo to šolsko leto obiskovalo 387 učencev. V letih 2014 in 2015 je bila izvedena energetska obnova stavbe s toplotno izolacijo fasade in strehe ter z zamenjavo stavbnega pohištva, to poletje pa zamenjana še dotrajana strešna kritina. Skupna vrednost izvedenih del znaša približno 920 tisoč evrov. Pri tem je občina pretežni del sredstev za energetsko sanacijo pridobila iz Kohezijskega sklada.

Vir:Občina Radovljica