Radovljica, 21. avgust 2017  – Občina Radovljica je na razpisu Ministrstva za zdravje pridobila sredstva za sofinanciranje nakupa dveh novih javno dostopnih defibrilatorjev, ki bosta v okviru projekta Oživimo srce letošnjem letu nameščena v Mošnjah in na Češnjici pri Kropi. Krajevna skupnost Lesce pa je poleti že kupila in na svojem območju namestila šest defibrilatorjev na naslednjih javno dostopnih lokacijah:

Hlebce – gasilski dom, Hraše – št. 21 (Derling), Studenčice – trgovina Flis, Lesce – Oštarija Moskva, Lesce – gostišče Tulipan in Lesce – OŠ F. S. Finžgarja Lesce. V občini Radovljica so v letu 2016 začeli projekt Oživimo srce, katerega cilj je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine. Projekt zajema usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine, Zdravstvenega doma Radovljica in Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Radovljica sodelujejo tudi druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja.

Vir in foto: Občina Radovljica