Radovljica, 1. september 2017  – Radovljiške vrtce od 1. septembra lahko obiskuje največ 757 otrok, od tega je 180 otrok prvič vstopilo v vrtec. Število oddelkov vrtca v šolskem letu 2017/2018 se v primerjavi s koncem preteklega leta zmanjšuje za en oddelek (41 oddelkov), bo pa možno za najmlajše, ki bodo med letom izpolnili minimalni starostni pogoj, odpreti dodaten oddelek v vrtcu v Lescah. V času počitnic so po enotah vrtca izvajali različna vzdrževalna dela. V Kropi je bila zaključena energetska sanacija stavbe vrtca, in sicer z izvedbo toplotne izolacije fasade; do jeseni bo urejena še pokrita terasa za najmlajše. Občina pa sodeluje tudi pri obnovi strehe vrtca na Brezjah, ki jo vodi KS Brezje. Za nakup opreme, obnove in investicijsko vzdrževalna dela v radovljiških vrtcih je občina v letu 2017 zagotovila nekaj več kot 135 tisoč evrov. Osnovne šole v radovljiški občini pa bo v novem šolskem letu obiskovalo 1.762 učencev, kar je 58 več kot leto poprej. Med njimi bo 214 prvošolcev, 1 manj kot preteklo šolsko leto. Tudi v osnovnih šolah so med počitnicami izvajali vzdrževalna dela, med večjimi sta sanacija kletnih prostorov leške osnovne šole po junijskem hudem deževju in ureditev dodatnih prostorov v podružnični šoli Begunje, v katero sta letos prvič vpisana dva oddelka prvošolcev. Za obnove in investicijsko vzdrževanje šol občina letos namenja dobrih 216 tisoč evrov.