Lesce, 21.6.2016 – Ob otvoritvi restavracije v Lescah na Hraški cesti je McDonald’s podaril 3000 evrov za celovito prenovo javnega otroškega igrišča v Kropi, ki jo občina načrtuje v tem letu. Donacijo so prevzeli učenci OŠ Staneta Žagarja Lipnica z ravnateljico Alenko Cuder. Za sredstva se je direktorju družbe McDonald’s v Sloveniji Srđan Krumpaku zahvalil tudi župan Ciril Globočnik in poudaril, da je nova restavracija dobrodošla z vidika novih delovnih mest in dodatnega programa v Trgovsko nakupovalnem centru Lesce. V restavraciji v Lescah je zaposlitev dobilo 65 ljudi, od tega 35 rednih sodelavcev, priložnost pa je ponudilo tudi 30 študentom.
34. Festival Radovljica 2016: koncerti, nastopajoči in spremljevalni program