Radovljica, 26. januar 2017 

Cilj projekta Oživimo srce je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine Radovljica. Projekt zajema usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev.

Rezultate projekta v prvem letu so konec januarja na sprejemu za prve posredovalce v Čebelarskem centru Gorenjske v Lescah predstavili župan Ciril Globočnik, zdravnica Tanja Leskovar, poveljnik Gasilske zveze Radovljica Janez Koselj in predsednica območnega združenja Rdečega križa Anica Svetina. V letu 2016 je zdravstveni dom na petih tečajih usposobil 69 prvih posredovalcev, ki so pretežno člani gasilskih društev. V tem mesecu je izobraževanje opravilo še 16 radovljiških gasilcev, tako da so usposobljeni prvi posredovalci iz vseh prostovoljnih gasilskih društev v občini Radovljica. Sprejema so se udeležili v velikem številu. Območno združenje Rdečega križa je organiziralo trinajst tečajev oživljanja za skupaj 254 udeležencev. V okviru projekta so bili nameščeni trije novi javno dostopni defibrilatorji. Skupaj jih je na območju občine že 12, nekatere od njih so podjetniki in društva namestili samoiniciativno. Sredstva za izobraževanje prvih posredovalcev zagotavlja Zdravstveni dom Radovljica, za opremo za izvedbo izobraževanj (lutke, učne AED-je) ter opremo za prve posredovalce pa Občina Radovljica. Tako je občina v letu 2016 za projekt namenila 23 tisoč evrov, zdravstveni dom pa 6 tisoč evrov. V letih 2017 in 2018 je v proračunu občine za projekt zagotovljenih skupaj 30 tisoč evrov. V letu 2016 je ekipa nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Radovljica prve posredovalce aktivirala dvakrat. Prvi posredovalci PGD Ljubno so bili aktivirani ob srčnem zastoju, oživljanje ni bilo uspešno. Drugič so bili aktivirani prvi posredovalci PGD Lancovo. Pozvani so bili na intervencijo ob motnji zavesti, bolnik ni bil v srčnem zastoju. V projektu poleg občine, Zdravstvenega doma Radovljica in Območnega združenja Rdečega križa Slovenije Radovljica sodelujejo tudi druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Med njimi so vsa prostovoljna gasilska društva v občini, Gasilska zveza Radovljica, Društvo GRS Radovljica, štab civilne zaščite in kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje.