Radovljica, 22. september 2017  – V obdobju 2017 – 2018 bo zgrajena komunalna infrastruktura – vodovod in kanalizacija Kamna Gorica. Preko povezovalnega vodovoda in kanalizacije Lipnica – Kamna Gorica bo navezana na primarno kanalizacijo in čistilno napravo Kropa. Župan Ciril Globočnik je septembra podpisal pogodbo za izvedbo prve faze projekta – primarni vodovod in kanalizacijo od Lipnice do Kamne Gorice – z direktorjem družbe IPI, d.o.o. iz Rogaške Slatine Venčeslavom Cajzkom. Izvajalec je bil izbran na javnem razpisu. Pogodbena vrednost del znaša 481 tisoč evrov, končana pa bodo še v letošnjem letu. V prihodnjem letu bo sledila še izgradnja vodovoda in kanalizacije v naselju Kamne Gorice.

Vir: Občina Radovljica