Gorenja vas, 21. marec 2017 – Na prvi pomladanski dan, so slovesno položili temeljni kamen za novo Športno dvorano Gorenja vas. Temeljni kamen je izdelalo in doniralo domače podjetje Marmor Hotavlje d.o.o.. Program polaganja temeljnega kamna so poleg nagovorov župana Občine Gorenja vas – Poljane Milana Čadeža in ravnatelja Osnovne Šole Ivana Tavčarja Izidorja Selaka, obogatili še otroški pevski zbor in na koncu blagoslov, ki ga je opravil župnik Gregor Luštrek. Z izgradnjo nove športne dvorane ob občina Gorenja vas  – Poljane pridobila sodoben in energetsko varčen športni objekt s kar 1800 m2 uporabne površine z možnostjo treh ločenih igralnih površin in 300 sedeži na tribunah. Povsem na novo se ureja tudi centralna kotlovnica na lesne sekance, kar bo poleg  izvedbe športne dvorane v pasivnem standardu in že izvedene energetske sanacije šole omogočilo zmanjšanje skupne moči kotlovnice za tretjino. Izvedena bo tudi rekonstrukcija zunanjega igrišča z novo površino 1100 m2, ki bo opremljeno s štirimi koši za košarko ter goloma za mali nogomet, igrišče bo obdajala tudi atletska steza iz tartana. Na novo bo urejenih tudi več kot 70 parkirnih mest za potrebe šole in vrtca. Rok za zaključek vseh del je 30. 9. 2018, pri čemer terminski plan izvajalca predvideva izgradnjo konstrukcije objekta športne dvorane še v tekočem letu. Investicijo delno sofinancira Ekosklad, pričakujemo pa tudi sofinanciranje Fundacije za šport in predvsem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport RS.

Vir: Občina Gorenja vas – Poljane