Radovljica, 25. oktober 2016 – Športni park Radovljica bo obiskovalce kmalu pozdravil z novo pridobitvijo. Župan Ciril Globočnik in direktor podjetja Kovinar – gradnje ST Mirko Krašovec sta namreč konec oktobra podpisala pogodbo za izvedbo investicijskih del za posodobitev nogometnega igrišča. Obstoječe veliko nogometno igrišče z naravno travo bo do spomladi prihodnje leto nadomestilo sodobno igrišče z umetno travo.

Obstoječe igrišče z naravno travo kljub trudu in visokim stroškom vzdrževanja zaradi stalnega obiska in izpostavljenosti vremenskim vplivom ni zagotavljalo pogojev, kot bi si jih želeli, zato se je občina odločila, da ga posodobi in na ta način na tej športni površini omogoči vadbo prek vsega leta. Vrednost projekta znaša dobrih 66 tisoč evrov, pri čemer je občina za sofinanciranje uspešno kandidirala tudi na javnem razpisu Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov, ki bo sofinancirala do 30 odstotkov upravičenih stroškov.