Občina Radovljica je pridobila gradbeno dovoljenje za celovito preureditev kompleksa Kopališča Radovljica. Kompleks kopališča, ki ga poleg olimpijskega bazena predstavljajo še kamp, zunanje in notranje športne površine ter ostali spremljajoči prostori, namerava občina v celoti urediti in posodobiti tako, da bo predstavljal atraktivno turistično in sodobno športno – rekreacijsko ter terapevtsko in wellness infrastrukturo. Prilagojena bo današnjim standardom – tudi ekološkim in energetskim – ter razvojnim priložnostim destinacije na področju razvoja športnega turizma (Občina Radovljica je članica konzorcija Olimpijski športni center Bled-Radovljica). V tem okviru bo med drugim izvedena preureditev obstoječega olimpijskega bazena v dvoranski olimpijski bazen z možnostjo odpiranja strehe, zgrajen bo nov učno-terapevtski bazen, predvidena je ureditev vseh spremljajočih prostorov bazenov, obnova zunanje ureditve kopališča ter izvedba zunanjega tobogana. Izvedba je načrtovana v dveh fazah v obdobju 2017-2019, v načrtu razvojnih programov je v tem obdobju za ta projekt predvidenih 7,4 milijona evrov. Izvedba je predvidena pretežno z nepovratnimi sredstvi. Tako je dejanski začetek gradnje odvisen od pridobitve sredstev na razpisih za državna in evropska sredstva. Pridobljeno gradbeno dovoljenje in vključenost projekta v Regionalni razvojni program Gorenjske 2014-2020 pa omogočata kandidaturo na razpisih Fundacije za šport, države in EU. Preurejen kompleks kopališča bo namenjen tako turistom, dnevnim obiskovalcem in domačinom kot vrhunskim in rekreativnim športnikom ter osebam, napotenim na terapevtsko zdravljenje v okviru Osnovnega zdravstva Gorenjske.

 

Vir: Občina Radovljica