”Pripelji srečo v službo!” – promocija za vzpodbujanje kolesarjenja na delovno mesto

Škofja Loka, 17. maj 2017 – Občina Škofja Loka sledi ciljem trajnostnega prometa in Celostne prometne strategije s podporo projekta Pripelji srečo v službo – promocija za vzpodbujanje kolesarjenja na delovno mesto. Kolesarjenje je v Celostni prometni strategiji poseben strateški steber za zagotavljanje mobilnosti občanov. Eden od načinov povečanja deleža kolesarjev v prometu je tudi promocija trajnostnih oblik mobilnosti. Zato so občane, podjetja in zaposlene povabili, da aktivno sodelujejo pri akciji Pripelji srečo v službo – promocija za vzpodbujanje kolesarjenja na delovno mesto, ki so jo letos organizirale Slovenska kolesarska mreža in Urbanistični institut RS, MzI . Namen akcije je, da posameznike vzpodbudijo k temu, da za prevoz na delovno mesto uporabijo kolo. Več o sami akciji najdete na : http://www.pripeljisrecovsluzbo.si/

Vir in foto: Občina Škofja Loka