Radovljica, 20.december 2016 – V občini Radovljica so v letu 2016 začeli projekt Oživimo srce, katerega cilj je povečati možnost preživetja ob srčnem zastoju na območju občine. Projekt zajema usposabljanje prvih posredovalcev in laikov ter vzpostavitev mreže javno dostopnih avtomatskih defibrilatorjev. V projektu poleg občine, Zdravstvenega doma Radovljica in Rdečega križa Slovenije – Območnega združenja Radovljica sodelujejo tudi druge organizacije, vključene v sistem zaščite in reševanja. Med njimi so vsa prostovoljna gasilska društva v občini, Gasilska zveza Radovljica, Društvo GRS Radovljica, štab civilne zaščite in kranjska izpostava Uprave RS za zaščito in reševanje.

Rezultati v prvem letu so spodbudni: zdravstveni dom je usposobil 69 prvih posredovalcev, območno združenje Rdečega križa je organiziralo tečaje oživljanja za 254 udeležencev, nameščeni so trije novi javno dostopni defibrilatorji, tako da jih je na območju občine že 12, nekatere od njih pa so podjetniki in društva namestili samoiniciativno.

Lokacije javno dostopnih defibrilatorjev:

Begunje – avtobusna postaja, Begunje – Elan, Brezje – romarski urad, Kropa – zdravstvena postaja, Lesce – Jur bar, Ljubno – gasilski dom, Podnart – gasilski bom, Radovljica – Občina Radovljica, Radovljica – Vurnikov trg, Radovljica – župnišče, Slatna – gasilski dom,  Srednja Dobrava – gasilski dom