Radovljica, 30. avgust 2016 – Konec avgusta je potekala prva javna razprava v sklopu izdelave Celostne prometne strategije Občine Radovljica. Javna razprava z naslovom “Pametna mobilnost za uspešno občino” je udeležence razprave popeljala na teren. Dve skupini sta se postavili v vlogo pešcev, dve pa v vlogo kolesarjev. V eni uri so prehodili in prekolesarili označene poti in si med potjo zabeležili probleme, nevarnosti in potenciale, vezane na prometno in prostorsko problematiko v občini. Skozi celotno javno razpravo so izpostavili več problematičnih področij in posameznih točk. Strinjali so se, da na nekaterih odsekih manjkajo ali pa so napačni prometni znaki in talne označbe. Posebej so izpostavili problematiko pešcev in kolesarjev. Vozišča so večkrat razpokana in zakrpana, zato se v luknjah v primeru dežja nabere voda. Pozimi so te luknje nevarne zaradi ledu, poleti pa se jih kolesarji, z za voznika nepredvidenimi potezami, izogibajo in tako ogrožajo svoje življenje. Prehodi za pešce se ponekod zaključijo s parkirno površino za avtomobili, neurejena pa so tudi nekatera križanja pešcev in kolesarjev z avtomobili pri dostopih do hiš. Izpostavili so tudi neurejenost površin za gibalno ovirane, saj so robniki v več primerih visoki in preostri, kar močno otežuje gibanje ranljivih skupin. Kljub vsem pripombam pa je prometna in prostorska ureditev v Radovljici veliko boljša kot v ostalih krajevnih skupnostih. Izpostavili so pomanjkljivo infrastrukturo za pešce, težave z železniško progo in veliko količino tovornega prometa v Krajevni skupnosti Podnart ter težave z nivojskim križanjem železniške proge v Lescah. V zadnjem delu so prisluhnili predlogom rešitev, ki bi pomembno prispevale k izboljšanju trajnostne mobilnosti v občini. Strinjali so se, da je pomembno sprejeti ukrepe za umirjanje prometa. Eden izmed predlogov predstavlja omejitev hitrosti z 90 na 50 km/h na odsekih izven naselja in s 50 na 30 km/h znotraj strjenih naselij. Določena parkirišča bi se moralo prestaviti, da bi pridobili več površin za pešce in kolesarje, prav tako bi bili lahko pešci in kolesarji pod podvozom železniške proge med Radovljico in Lescami izven nivojsko vodeni. Pomembno je povezati naselja levega in desnega brega Save ter naselja na obeh straneh avtoceste. Posamezne projekte je treba vključiti v večje projekte in se tudi navezati na sosednje občine, predvsem na Žirovnico in Bled. »V procesu izdelave Celostne prometne strategije Občine Radovljica se ne smemo omejiti samo na urbana območja, temveč moramo posebno pozornost posvetiti tudi podeželskemu območju in njihovi povezavi z mestnim okoljem,« pravi Miha Jazbinšek iz MK projekt, d.o.o.. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Druga javna razprava bo 22. septembra.

Vir: Občina Radovljica /Gorenjski Grafiti