Radovljica, 25. oktober 2016 – Ljudska univerza Radovljica je vključena v dvoletni projekt z organizacijami iz Poljske, Madžarske in Portugalske. Projekt poteka v okviru akcije K2 strateška partnerstva Sodelovanje za inovacije in izmenjavo dobrih praks. Projekti K2 omogočajo projektno sodelovanje z namenom dviga ravni kakovosti poučevanja, usposabljanja, učenja in mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe.

V projektih sodelujejo organizacije s področja izobraževanja, usposabljanja in mladine ter podjetja, javni organi in druge organizacije, ki so dejavne na različnih področjih izobraževanja in usposabljanja. Aktivnosti znotraj KA2 morajo prinašati dolgoročne pozitivne učinke na sodelujoče organizacije, politične sisteme in tudi posameznike, ki so neposredno ali posredno vključeni v projekte. Preko projekta se bodo učili novih metod dela z mladimi, ki pripomorejo k uspešnem aktiviranju mladih pri razvoju njihovih kompetenc, ki jih potrebujejo za uspešen prehod na trg dela. Trg dela je zelo zahteven, spremenljiv od mladih zahteva znanja, spretnosti in veliko prilagodljivost. Mladi potrebujejo metode dela, preko katerih bodo lažje spoznali svoje osebne lastnosti, poklicne cilje, interese, vrednote in tako lažje načrtovali svojo karierno pot. Metode dela bodo preizkusili v praksi pri mladih, ki so stari od 18 do 30 let in izhajajo iz ranljive ciljne skupine in hkrati usposobili mladinske delavce za delo z njimi. Na poljskem so spoznali metodo British drama in HAE – Horse assisted Education. Več o projektu si lahko preberete na uradni spletni strani projekta VIAME Poland.

Vir in foto: Občina Radovljica